Maand: november 2017

Get inspiredWhat's new?

Zoektocht naar een betere dementiezorg in Marokko

Vanuit het project DiversElderlyCare leek het ons interessant om te kijken hoe dementiezorg in land van herkomst van de betrokken ouderen met migratie-achtergrond wordt vormgegeven. Met steun van XREI van VLIR-UOS kon collega Saloua Berdai-Chaouni op verkenning gaan in Marokko. Wat zijn we te weten gekomen?

Hoewel er geen exacte prevalentiecijfers over dementie in Marokko beschikbaar zijn, ervaart Marokko – samen met een vergrijzing van zijn bevolking – een toename van deze aandoening. Zo is er een schatting van 30 000 nieuwe gevallen van dementie per jaar in Marokko. Het is dan ook niet vreemd dat binnen de Marokkaanse samenleving een zoektocht gaande is naar hoe een goede dementiezorg voor deze ouderen kan vormgegeven worden. Deze zoektocht naar een goede dementiezorg is ongeveer een 15-tal jaren geleden gestart met de komst van de eerste geheugenkliniek in Rabat en onderzoekswerk naar validatie van diagnostiek voor de Marokkaanse context.

De laatste jaren is dementie meer onder de aandacht gekomen, samen met sensibilisering van de bevolking over deze aandoening en ondersteuning van mantelzorgers met het ontstaan van mantelzorgverenigingen. Meer ondersteuning voor de zware taak van de mantelzorgers is de drijfveer voor de oprichting van de eerste dagcentra voor personen met dementie in een aantal steden.  Zo’n dagcentrum is “Centre d’accueil du jour pour des malades d’Alzheimer” opgericht door Maroc Alzheimer met financiële steun van Fondation Mohamed V. Maroc Alzheimer is als NGO ontstaan uit een samenwerking tussen neurologen en mantelzorgers.  Het dagcentrum werd eind mei 2017 ingehuldigd . Het vormgeven van het aanbod wordt door professor El Alaoui en professor Benabdeljalil getrokken. Samen met het team van Maroc Alzheimer staan zij in voor de werving en vorming van het personeel en de uitrol van de activiteiten voor de ouderen. Opvallend is de grote nood aan dit aanbod in Rabat: in amper 3 maanden hadden 80 families hun interesse kenbaar gemaakt voor deelname van hun ouderen met dementie aan de activiteiten van het centrum,.

De grote nood aan ondersteuning van mantelzorgers werd ook bevestigd in de gesprekken met de mantelzorgers van Dimaghi, een mantelzorgvereniging in Tanger. Ook zij werken nauw samen met hulpverleners en krijgen ondersteuning van een neuroloog. Naast het informeren van andere mantelzorgers over dementie proberen ze vooral een steun te zijn voor mekaar.  Het delen van tips en tricks in het omgaan met dementie, uitwisselen van contactgegevens van betaalbare hulpverleners, … wordt als zeer ondersteunend ervaren. Deze verenigingen vormen ook een belangrijke stem in het op de kaart zetten van dementie als aandoening in het publieke debat. Men hoopt via deze weg ook het thema op de politieke agenda’s te zetten. Want ondanks deze lovenswaardige grass-roots initiatieven, is iedereen het eens dat een structureel dementiebeleid nodig is.

De gesprekken met deze pioniers in dementiezorg in Marokko leren ons dat dementie en het bieden van adequaat dementiezorg een uitdaging is voor elk land. Landen als Marokko, waarbij nu ook de verouderende populatie toeneemt, staan aan het begin van hun weg om deze uitdaging aan te gaan. De gedrevenheid om deze uitdaging aan te gaan is heel inspirerend.  We hopen om met DiversElderlyCare verder te kunnen blijven uitwisselen over goede dementiezorg.

Meer info: saloua.berdai-chaouni@ehb.be