Maand: september 2019

What's new?

Pas verschenen: Kleine gids voor dementie met hoofdstuk over DEC

De laatste jaren worden in Vlaanderen heel wat initiatieven genomen om het negatieve beeld van dementie te nuanceren. Campagnes als ‘Vergeet dementie, onthou mens’ en ‘Dementievriendelijke gemeente’ zijn belangrijke stimulansen om een aantal stereotiepe denkpatronen onderuit te halen.

In de gids is ook een hoofdstuk opgenomen gewijd aan het onderzoek van Diverse Elderly Care. Naast resultaten formuleren de onderzoekers
aanbevelingen voor een betere dementiezorg voor ouderen met een migratieachtergrond, en pleiten ze voor een (cultuur)sensitieve zorg.

Er komt stilaan meer ruimte voor een meer menselijke en positieve kijk op de problematiek waarbij ernaar gestreefd wordt om de mens in zijn totaliteit, met zijn mogelijkheden en beperkingen en zijn emoties en verlangens, gedurende het hele ziekteverloop opnieuw een centrale plaats toe te kennen.
Deze kijk op dementie vormt de rode draad doorheen deze publicatie. Meer informatie vind je hier.

What's new?

DEC journée d’étude, le 7/11/19: La démence dans sa diversité

Le programme :

A partir de 8h30

Accueil et inscription

9h

Bienvenue et aperçu de la journée par Yasmina El Messaoudi, journaliste à la VRT

9h10

Partir et oublier : les migrants de travail et les réfugiés politiques de 1945 aux années ’70 par dr. Anne Morelli, historienne, professeure honoraire de l’ULB

9h40

Diverse Elderly Care :  leçons tirées de quatre années de recherche sur l’expérience de la démence et les soins dispensés aux personnes âgées issues de l’immigration, par les chercheurs Saloua Berdai-Chaouni et Ann Claeys

10h20

Un aidant proche témoigne : Karima Saïdi, monteuse et scripte à la RTBF

10h50

Réflexion du dr. Liesbeth De Donder, professeure de sciences agogiques, VUB

11h20

Musicothérapie interculturelle chez les personnes âgées atteintes de démence par Yesim Saltik, musicothérapeute

Lunch de 12h tot 13h

13h

un aidant proche témoigne : Luciano Ferro

13h30

Diverse Elderly Care :  leçons tirées de quatre années de recherche sur l’expérience de la démence et les soins dispensés aux personnes âgées issues de l’immigration, par les chercheurs Saloua Berdai-Chaouni et Ann Claeys, suite

14h20

Réflexion du dr. Sophie Withaeckx, coordinateur RHEA, VUB

14h50

Table ronde : Regard sur l’avenir, leçons converties en actions. Les décideurs politiques bruxellois suitvants ont déjà confirmé leur présence : Elke Van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, Khadija Zamouri, Membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et Échevine de Molenbeek-Saint-Jean et Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l’Environnement, de l’Energie et de la Démocratie participative, membre du Collège de la Commission communautaire française (COCOF), chargé de l’Action sociale et de la Santé, membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM), chargé de la Santé et de l’Action sociale (conjointement avec la Ministre Elke Van den Brandt). Yasmina El Messaoudi animera le débat.

16h

Conclusion  de la journée par Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys

16h15

Drink de clôture

La traduction simultanée Français / Néerlandais est prévue toute la journée

Lieu: Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale , Rue Lombard 69, 1000 Bruxelles

Les inscriptions sont clôturées.

What's new?

DEC studiedag op 7/11/19: Dementiezorg in diversiteit

Het programma:

Vanaf 8u30

Onthaal en registratie

9u

Verwelkoming en overzicht van de dag door Yasmina El Messaoudi, journaliste, VRT

9u10

Weggaan en vergeten: arbeidsmigranten en politiek vluchtelingen van 1945 tot de jaren ’70 door dr. Anne Morelli, historica en professor emeritus, ULB

9u40

Diverse Elderly Care: lessen geleerd uit vier jaar onderzoek naar dementiebeleving bij ouderen met migratie-achtergrond  door onderzoekers Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys

10u20

Een mantelzorger aan het woord: Karima Saïdi, monteur en script supervisor, RTBF

10u50

Reflectie door dr. Liesbeth De Donder, professor Agogische wetenschappen, VUB

11u20

Interculturele muziektherapie bij ouderen met dementie door Yesim Saltik, muziektherapeute

Lunch van 12 tot 13 uur

13u

Een mantelzorger aan het woord: Luciano Ferro

13u30

Diverse Elderly Care: lessen geleerd uit vier jaar onderzoek naar dementiebeleving bij ouderen met migratie-achtergrond  door onderzoekers Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys, vervolg

14u20

Reflectie door dr. Sophie Withaeckx, coördinator RHEA, VUB

14u50

Panelgesprek Een blik vooruit, lessen omgezet in acties. Volgende Brusselse beleidsmakers hebben hiervoor al bevestigd: Elke Van den Brandt, Brussels Minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid in de regering Vervoort III, Khadija Zamouri, Lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en Schepen van Sint-Jans-Molenbeek en Alain Maron, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Welzijn en Gezondheid, lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezondheid en Welzijn (samen met Minister Elke Van den Brandt). Yasmina El Messaoudi modereert het gesprek.

16u

Slotbeschouwing door Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys

16u15

Afsluitende drink

Er is de hele dag simultaanvertaling Nederlands/Frans voorzien.

Locatie: Brussels Hoofdstedelijk Parlement, Lombardstraat 69, 1000 Brussel

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Open de flyer voor meer info.