All posts by diversverouderen

Het project Divers Elderly Care is een praktijkgericht onderzoeksproject. Op basis van de ervaringen van dementie en dementie zorg door ouderen zelf, mantelzorgers en professionele verzorgers, en samen met deze belanghebbenden zullen wij een praktijkrelevante aanpak voor een cultuursensitieve dementie zorg voorstellen.

Get inspiredWhat's new?

A guide on Cultural Sensitivity in Memory Work: experiences from Finland

The Society for Memory Disorders Expertise in Finland (Suomen muistiasiantuntijat ry) runs a program on improving the Brain Health of Ethnic Minority Elderly (ETNIMU).

This program has launched a guide on Cultural Sensitivity in Memory Work: experiences from Finland. The guide is available in English.
This guide represents the core observations of the ETNIMU-project and can be used as a tool for all professionals who work with older migrants.

 

Get inspiredWhat's new?

Zoektocht naar een betere dementiezorg in Marokko

Vanuit het project DiversElderlyCare leek het ons interessant om te kijken hoe dementiezorg in land van herkomst van de betrokken ouderen met migratie-achtergrond wordt vormgegeven. Met steun van XREI van VLIR-UOS kon collega Saloua Berdai-Chaouni op verkenning gaan in Marokko. Wat zijn we te weten gekomen?

Hoewel er geen exacte prevalentiecijfers over dementie in Marokko beschikbaar zijn, ervaart Marokko – samen met een vergrijzing van zijn bevolking – een toename van deze aandoening. Zo is er een schatting van 30 000 nieuwe gevallen van dementie per jaar in Marokko. Het is dan ook niet vreemd dat binnen de Marokkaanse samenleving een zoektocht gaande is naar hoe een goede dementiezorg voor deze ouderen kan vormgegeven worden. Deze zoektocht naar een goede dementiezorg is ongeveer een 15-tal jaren geleden gestart met de komst van de eerste geheugenkliniek in Rabat en onderzoekswerk naar validatie van diagnostiek voor de Marokkaanse context.

De laatste jaren is dementie meer onder de aandacht gekomen, samen met sensibilisering van de bevolking over deze aandoening en ondersteuning van mantelzorgers met het ontstaan van mantelzorgverenigingen. Meer ondersteuning voor de zware taak van de mantelzorgers is de drijfveer voor de oprichting van de eerste dagcentra voor personen met dementie in een aantal steden.  Zo’n dagcentrum is “Centre d’accueil du jour pour des malades d’Alzheimer” opgericht door Maroc Alzheimer met financiële steun van Fondation Mohamed V. Maroc Alzheimer is als NGO ontstaan uit een samenwerking tussen neurologen en mantelzorgers.  Het dagcentrum werd eind mei 2017 ingehuldigd . Het vormgeven van het aanbod wordt door professor El Alaoui en professor Benabdeljalil getrokken. Samen met het team van Maroc Alzheimer staan zij in voor de werving en vorming van het personeel en de uitrol van de activiteiten voor de ouderen. Opvallend is de grote nood aan dit aanbod in Rabat: in amper 3 maanden hadden 80 families hun interesse kenbaar gemaakt voor deelname van hun ouderen met dementie aan de activiteiten van het centrum,.

De grote nood aan ondersteuning van mantelzorgers werd ook bevestigd in de gesprekken met de mantelzorgers van Dimaghi, een mantelzorgvereniging in Tanger. Ook zij werken nauw samen met hulpverleners en krijgen ondersteuning van een neuroloog. Naast het informeren van andere mantelzorgers over dementie proberen ze vooral een steun te zijn voor mekaar.  Het delen van tips en tricks in het omgaan met dementie, uitwisselen van contactgegevens van betaalbare hulpverleners, … wordt als zeer ondersteunend ervaren. Deze verenigingen vormen ook een belangrijke stem in het op de kaart zetten van dementie als aandoening in het publieke debat. Men hoopt via deze weg ook het thema op de politieke agenda’s te zetten. Want ondanks deze lovenswaardige grass-roots initiatieven, is iedereen het eens dat een structureel dementiebeleid nodig is.

De gesprekken met deze pioniers in dementiezorg in Marokko leren ons dat dementie en het bieden van adequaat dementiezorg een uitdaging is voor elk land. Landen als Marokko, waarbij nu ook de verouderende populatie toeneemt, staan aan het begin van hun weg om deze uitdaging aan te gaan. De gedrevenheid om deze uitdaging aan te gaan is heel inspirerend.  We hopen om met DiversElderlyCare verder te kunnen blijven uitwisselen over goede dementiezorg.

Meer info: saloua.berdai-chaouni@ehb.be

DEC communityEventsWhat's new?

Netwerkevent Dementiezorg in een divers Brussel – presentaties en sfeerbeelden

Op wereld-dementie-dag 21 september vond het eerste netwerkevent van DiversElderlyCare plaats.

Hier is de presentatie van de verwelkoming en projectvoorstelling (door Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys) terug te vinden.

Hier is de presentatie terug te vinden van ‘Zorgen doe je samen’ (door dr. Jennifer Van Den Broeke van Pharos, Nederland).

Hieronder nog een aantal sfeerbeelden van het event, de presentaties en de workshops.

Get inspiredWhat's new?

GoodLife! Makan, een innovatieve gemeenschapskeuken voor sociaal geïsoleerde ouderen

Verslag door Saloua Berdai-Chaouni

Makan

Tijdens de British Society of Gerontology congres in 2017, stelde professor Kalyani  het ‘Good Life, Makan’ project in Singapore voor. Het project leek ons interessant en de moeite om het eens live te bezoeken. Aangezien ik met mijn gezin tijdens de zomervakantie in de omgeving was, plande ik een bezoek naar dit bijzondere project.

Het project heeft als doelstelling om sociaal geïsoleerde ouderen van een kansarme wijk in Singapore uit hun isolement te halen. Na een aanwezigheid van 15 jaar van de moederorganisatie Montfort in de wijk, heeft men op een creatieve manier op deze toenemende sociale isolement willen inspelen. Het project ‘Good Life, Makan’ tracht via een gemeenschapskeuken de ouderen uit hun isolement te halen. De ouderen bepalen zelf wat er gekookt wordt, de organisatie ondersteunt in het aanleveren van de nodige ingrediënten. Ieder oudere draagt volgens zijn mogelijkheden bij aan het kookgebeuren. Sommigen nemen de leiding, anderen helpen bij het schillen, het opdienen,… weer anderen komen alleen maar om te eten. Ook met de culturele diversiteit van de ouderen wordt rekening gehouden, en dit werd reeds bij de architecturale plannen van de verschillende kookeenheden al in rekening gebracht.

Het project bestaat nog maar één jaar, maar bereikt heel veel ouderen van de omringende sociale woonblokken en ver daarbuiten. Er zijn ook veel sympathisanten van het project, die bijvoorbeeld komen helpen of geld doneren. Het professionele team is aanwezig tijdens de het koken en het eetgebeuren. Ze trachten via deze weg de andere noden van de ouderen te detecteren en daarop in te spelen. Zo zal men bij een vermoeden van dementie bij de ouderen, de familie aanspreken en afspraken regelen bij een arts. De aanwezige hulpverleners verwijzen deze ouderen ook door naar andere diensten waarmee ze een samenwerkingsrelatie hebben opgebouwd. Een bijkomende troef is de aanwezigheid van een ouderendienstencentrum een paar sociale woonblokken verder. Dit ouderendienstencentrum, ook van Montfort, biedt vrijetijds- en welzijnsactiviteiten en een sociale dienst voor ouderen van de wijk.

‘Good life Makan’ is een inspirerend voorbeeld van hoe je buurtgericht en in samenwerking met de ouderen tot mooie resultaten kan komen.

Meer info over dit project via saloua.berdai-chaouni@ehb.be

ENG – Montfort Care launches GoodLife! Makan, an innovative community kitchen for the stay alone seniors