Tag: Alzheimer

What's new?

Boekvoorstelling Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond op donderdag 21 oktober ’21 om 14u

Programma

Welkom en inleiding, door Lien Mostmans (Erasmushogeschool Brussel) en Cindy Gendarme (Garant Uitgevers)

Getuigenis van een mantelzorger, door Sarah Avci

In gesprek met Saloua en Ann, gemodereerd door Nadia Babazia (Red Star Line Museum) 

Een vleugje poëzie, door dichteres Amina Belôrf

Afronding

Deelname is gratis. Met een inschrijving vóór 18 oktober ontvang je vooraf de link voor deelname.

What's new?

Alzheimer Europe Report 2019

Saloua Berdai-Chaouni en Ann Claeys werkten mee aan een rapport van Alzheimer Europe. Het gaat om een discussienota die de noodzaak van ethisch verantwoorde betrokkenheid benadrukt van een meer diverse groep mensen met dementie bij alle aspecten van onderzoek. Het rapport omvat ook een uitgebreid literatuuronderzoek en is gericht op onderzoekers, leden van onderzoekscommissies voor ethiek en financiers van onderzoek. Het volledige rapport kun je hier downloaden. Het is beschikbaar in het Engels.

Saloua Berdai-Chaouni et Ann Claeys ont collaboré à un rapport d’Alzheimer Europe. Il s’agit d’un document de travail qui souligne la nécessité d’une participation éthiquement responsable d’un groupe plus diversifié de personnes atteintes de démence dans tous les aspects de la recherche. Le rapport comprend également une analyse documentaire approfondie et s’adresse aux chercheurs, aux membres des comités de recherche en éthique et aux bailleurs de fonds de recherche. Le rapport complet peut être téléchargé ici. Il est disponible en Anglais.