Maand: mei 2017

In depthWhat's new?

Diversiteit in dementiezorg

Saloua Berdai en Ann Claeys gaven een interview voor het weekblad Tertio over diversiteit in de dementiezorg. U kan het artikel hier lezen.

(bron: http://www.zorgneticuro.be/)

Advertenties
DEC communityEventsWhat's new?

Is Brussel een aangename stad om ouder te worden? – studiedag 9 mei ’17

Brussels verjongt, maar veroudert tegelijk ook. Met de 6de staatshervorming kreeg het Brussels Gewest nieuwe bevoegdheden bij inzake gezondheid en ouderenzorg, maar is Brussel klaar om tegemoet te komen aan de ouder wordende Brusselaar?
Deze vraag werd vanuit verschillende invalshoeken (ruimtelijke ordening, woonvormen, nieuwe zorguitdagingen) belicht en benaderd op 9 mei ’17 op
de studiedag Ouderenbeleid in Brussel in het Brussels parlement, in organisatie van Brussels parlementsleden Khadija Zamouri et Abdallah Kanfaoui.