DEC communityEventsWhat's new?

Avondcongres over dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond

Tot op heden is een afname van de Mini Mental State Examination (MMSE) vereist in kader van terugbetaling van medicatie voor dementie. Zowel internationaal onderzoek als de dagelijkse praktijk leert echter dat de MMSE geen betrouwbare score geeft bij bepaalde groepen ouderen, zoals bijvoorbeeld laaggeletterde ouderen, ouderen met een vreemde moedertaal, ouderen van etnisch-culturele minderheden, … .

Daarbij weten we – uit internationaal wetenschappelijk onderzoek – dat de prevalentie van dementie 3 tot 4 keer hoger is bij ouderen met migratie-achtergrond.

We kunnen hieruit besluiten dat tot op heden de beslissing rond al dan niet terugbetaling van medicatie voor dementie op basis van MMSE vragen oproept voor een grote groep ouderen.

We willen graag het debat openen rond deze thematiek, met het Avondcongres Dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond, op donderdag 8 november ’18 in Brussel, waarbij wij u van harte uitnodigen. Inschrijven kan tot 25 oktober via deze link.

U vindt meer informatie in uitnodiging.

Afbeeldingsresultaat voor dementie diagnose MMSE

 

 

DEC communityEventsWhat's new?

Save the date : netwerkevent 20/9/’18 événement de réseautage

We nodigen u graag uit op ons tweede DiversElderlyCare netwerkevent over dementiezorg in een divers Brussel.

We hopen u te verwelkomen op donderdagnamiddag 20 september ’18 vanaf 13u30, op campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel.

Noteer de datum alvast. Meer info over programma volgt nog.

Save the date! - NL

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à notre deuxième événement de réseautage DiversElderlyCare pour les soins de la démence au sein de la diversité bruxelloise.

Nous espérons pouvoir vous accueillir jeudi après-midi le 20 septembre ’18 à partir de 13h30, au campus Bloemenhof, Rue des Six Jetons 70, 1000 Bruxelles. Veuillez réserver la date. Toute info requise pour s’inscrire suivra plus tard.

Save the date! - FR

 

Noteer ook alvast : 8 november 2018 : Avondcongres rond dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond

Veuillez aussi noter : 8 novembre 2018 : Congrès du soir sur le diagnostic de démence chez les personnes âgées issues de l’immigration

 

Get inspiredWhat's new?

ENIEC meeting in Spanje – DiversElderlyCare was erbij

Van 11 tot 13 april ’18 is de jaarlijkse ENIEC meeting doorgegaan in Spanje. De conferentie ging door in de abdij van Heilige Harten van El Escorial en gaf een extra dimensie aan het centrale thema van de conferentie: ‘religie en spiritualiteit binnen zorg voor ouderen met migratie-achtergrond’.

Vanuit DiversElderlyCare hebben we bijgedragen aan een presentatie en workshop over plaats van religie in dementiebeleving bij en dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond. Deze bijdrage is goed onthaald. Daarnaast zijn we blij met de feedback en de uitwisseling met de aanwezige experten vanuit de praktijk en het onderzoeksveld over de betekenis vancultuursensitieve zorg voor ouderen met migratie-achtergrond.

foto van ENIEC.

foto van ENIEC.

foto van ENIEC.

 

DEC communityWhat's new?

Studiedag Interculturele ouderenzorg in Madrid, Spanje

Spanje kent, zoals andere Europese landen, een toenemende ouderenpopulatie met migratie-achtergrond. Exacte cijfers zijn er niet, maar er wordt geschat dat tussen 3 en 7% van de huidige 65-plussers een migratie-achtergrond heeft. Deze percentages zijn veel hoger in de steden, er zijn zelfs wijken waar ouderen met migratie-achtergrond een meerderheid van de ouderen vormen.

Op 22 april ’18 werd de allereerste studiedag rond dit thema in Spanje gehouden. Met 150 deelnemers was deze studiedag een succes en toonde vooral de nood aan uitwisseling over deze materie aan. Naast lokale beleidsmakers, onderzoekers, zorgvoorzieningen en zelforganisaties werden vier Europese experts over zorg voor ouderen met migratie-achtergrond uitgenodigd.

Saloua Berdai heeft tijdens deze studiedag het belang en de meerwaarde van onderzoek in het aangaan van de uitdaging van toenemende diversiteit bij ouderen aangestipt. De ervaring van o.a. het onderzoek uit DiversElderlyCare werd door de deelnemers en organisatoren als zeer inspirerend ervaren.

We zijn blij dat we aan deze studiedag hebben kunnen bijdragen. Daarnaast waren wij ook geïnspireerd door de gedrevenheid waarmee deze Spaanse pionieren voor een waardige oude dag voor iedereen, ook voor ouderen met migratie-achtergrond, strijden.

Get inspiredWhat's new?

A guide on Cultural Sensitivity in Memory Work: experiences from Finland

The Society for Memory Disorders Expertise in Finland (Suomen muistiasiantuntijat ry) runs a program on improving the Brain Health of Ethnic Minority Elderly (ETNIMU).

This program has launched a guide on Cultural Sensitivity in Memory Work: experiences from Finland. The guide is available in English.
This guide represents the core observations of the ETNIMU-project and can be used as a tool for all professionals who work with older migrants.

 

Get inspiredWhat's new?

Zoektocht naar een betere dementiezorg in Marokko

Vanuit het project DiversElderlyCare leek het ons interessant om te kijken hoe dementiezorg in land van herkomst van de betrokken ouderen met migratie-achtergrond wordt vormgegeven. Met steun van XREI van VLIR-UOS kon collega Saloua Berdai-Chaouni op verkenning gaan in Marokko. Wat zijn we te weten gekomen?

Hoewel er geen exacte prevalentiecijfers over dementie in Marokko beschikbaar zijn, ervaart Marokko – samen met een vergrijzing van zijn bevolking – een toename van deze aandoening. Zo is er een schatting van 30 000 nieuwe gevallen van dementie per jaar in Marokko. Het is dan ook niet vreemd dat binnen de Marokkaanse samenleving een zoektocht gaande is naar hoe een goede dementiezorg voor deze ouderen kan vormgegeven worden. Deze zoektocht naar een goede dementiezorg is ongeveer een 15-tal jaren geleden gestart met de komst van de eerste geheugenkliniek in Rabat en onderzoekswerk naar validatie van diagnostiek voor de Marokkaanse context.

De laatste jaren is dementie meer onder de aandacht gekomen, samen met sensibilisering van de bevolking over deze aandoening en ondersteuning van mantelzorgers met het ontstaan van mantelzorgverenigingen. Meer ondersteuning voor de zware taak van de mantelzorgers is de drijfveer voor de oprichting van de eerste dagcentra voor personen met dementie in een aantal steden.  Zo’n dagcentrum is “Centre d’accueil du jour pour des malades d’Alzheimer” opgericht door Maroc Alzheimer met financiële steun van Fondation Mohamed V. Maroc Alzheimer is als NGO ontstaan uit een samenwerking tussen neurologen en mantelzorgers.  Het dagcentrum werd eind mei 2017 ingehuldigd . Het vormgeven van het aanbod wordt door professor El Alaoui en professor Benabdeljalil getrokken. Samen met het team van Maroc Alzheimer staan zij in voor de werving en vorming van het personeel en de uitrol van de activiteiten voor de ouderen. Opvallend is de grote nood aan dit aanbod in Rabat: in amper 3 maanden hadden 80 families hun interesse kenbaar gemaakt voor deelname van hun ouderen met dementie aan de activiteiten van het centrum,.

De grote nood aan ondersteuning van mantelzorgers werd ook bevestigd in de gesprekken met de mantelzorgers van Dimaghi, een mantelzorgvereniging in Tanger. Ook zij werken nauw samen met hulpverleners en krijgen ondersteuning van een neuroloog. Naast het informeren van andere mantelzorgers over dementie proberen ze vooral een steun te zijn voor mekaar.  Het delen van tips en tricks in het omgaan met dementie, uitwisselen van contactgegevens van betaalbare hulpverleners, … wordt als zeer ondersteunend ervaren. Deze verenigingen vormen ook een belangrijke stem in het op de kaart zetten van dementie als aandoening in het publieke debat. Men hoopt via deze weg ook het thema op de politieke agenda’s te zetten. Want ondanks deze lovenswaardige grass-roots initiatieven, is iedereen het eens dat een structureel dementiebeleid nodig is.

De gesprekken met deze pioniers in dementiezorg in Marokko leren ons dat dementie en het bieden van adequaat dementiezorg een uitdaging is voor elk land. Landen als Marokko, waarbij nu ook de verouderende populatie toeneemt, staan aan het begin van hun weg om deze uitdaging aan te gaan. De gedrevenheid om deze uitdaging aan te gaan is heel inspirerend.  We hopen om met DiversElderlyCare verder te kunnen blijven uitwisselen over goede dementiezorg.

Meer info: saloua.berdai-chaouni@ehb.be