What's new?

Avondcongres – Congrès du soir 8/11/’18: inschrijven kan tot 25 oktober

Met het Avondcongres Dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond, op donderdag 8 november ’18 in Brussel, willen we graag het debat openen rond dit thema. Inschrijven kan tot 25 oktober via deze link. U vindt meer informatie in uitnodiging.

Nous aimerions vous inviter au Congrès du soir sur le diagnostic de la démence chez des personnes âgées issues de l’immigration, le jeudi 8 Novembre ‘18 à Bruxelles. Vous pouvez s’inscrire par ce lien avant le 25 Octobre. Vous pouvez trouver plus d’informations dans l’invitation.

DEC communityEventsWhat's new?

Verhalen en emoties op het 2de Netwerk event van DiversElderlyCare

Op de vooravond van Wereld Alzheimer Dag organiseerde DiversElderlyCare haar tweede netwerkevent voor mantelzorgers en professionals over dementiezorg in een divers Brussel. Het werd een inspirerende namiddag waar we hebben stilgestaan bij de vraag “Zijn we te laat om cultuursensitieve dementiezorg voor ouderen met migratie-achtergrond te organiseren?”. Sarah Avci en de dames van Palhik Mana hebben met terugspeeltheater het publiek deskundig begeleid bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag.

Het gevoel dat we te laat zijn was overheersend, vooral bij de aanwezigen met een lange ervaring in het zorgen voor een oudere met dementie met een migratie-achtergrond, zowel vanuit het perspectief van professionele zorgverlener als vanuit het perspectief van mantelzorger. Deze mensen hebben naar oplossingen voor ouderen met dementie moeten zoeken die er al lang hadden moeten zijn. Het gevoel van stilstand hierover in de zorg gaat gepaard met gevoelens van machteloosheid, frustratie en ongeduld bij zowel professionals als mantelzorgers. Onmacht om de juiste kwalitatieve zorg voor de oudere te kunnen vinden of garanderen, frustraties om telkens te moeten uitleggen dat de oudere met migratie-achtergrond met dementie in eerste instantie een mens is die een hulpvraag heeft, ongeduld om te moeten vaststellen dat na jaren van advies, volharding en goede voornemens weinig lijkt te veranderen.

De aanwezigen benadrukten dat de dementiezorg – en bij uitbreiding ouderenzorg – van vandaag niet voldoet aan wat maatzorg, met respect voor de waardigheid en de menselijkheid van de persoon ongeacht zijn achtergrond, zou moeten zijn. Tegelijkertijd is er ook begrip voor de redenen waarom het huidige zorg niet voldoet. De zorgverleners presteren onder steeds toenemende tijdsdruk waardoor weinig ruimte voor de menselijke aspecten overblijft. Want wat doe je als je als verpleegkundige 3 minuten per kamer hebt? Sommigen vonden daarom dat dementiezorg lijkt te kampen met een traagheid om zich aan te passen aan de noden van de huidige ouderen in al hun diversiteit. Deze traagheid kan leiden tot het ‘te laat komen’ bij een aantal doelgroepen en zorgt vooral voor nog meer ongeduld bij de overbelaste mantelzorgers.

Hoewel de huidige dementiezorg niet ideaal is – en ontoegankelijk voor bepaalde groepen – willen de deelnemers van het netwerkevent toch een boodschap van hoop uitsturen waarbij men teruggrijpt naar de eigen ervaringen, waarbij door te investeren als mantelzorger in communicatie en diplomatie met de hulpverleners een opening kwam om te luisteren naar de noden van de persoon in kwestie. Dit proces van in dialoog gaan met de zorg lijkt op termijn soms zijn vruchten te werpen maar eist wel bijkomende vaardigheden, tijd en energie bij de mantelzorger. Hoewel de deelnemers verwijzen naar structurele redenen binnen het zorgbeleid, zoals personeelstekort en strikte richtlijnen, als verklaring voor de afwezigheid van maatzorg lijken de aangehaalde voorbeelden van hoe men tot een oplossing kwam zich vooral op niveau van de mantelzorger en de zorgverlener te situeren.

Er is een duidelijke  en dringende roep naar het bieden van menselijke zorg-op-maat voor iedere oudere ongeacht zijn achtergrond. Tegelijkertijd is het belangrijk om rekening te houden van de invloed van migratie, cultuur, religie in de specifieke noden van ouderen met migratie-achtergrond. Uit de ervaringen van de deelnemers worden deze factoren op dit moment nog te vaak als negatieve aspecten ervaren, die vooral hun ‘anders zijn’ benadrukken. Hierdoor wordt de oudere in kwestie met zijn levensverhaal en met zijn hulpvraag niet gezien.  Namiddagen als deze waarbij men echt in dialoog treedt tussen hulpverleners en mantelzorgers, waarbij men de eigen zorgen en twijfels kan delen, ervaringen kan uitwisselen worden als zeer waardevol ervaren. Want, ook al is het voor hen misschien te laat, anderen kunnen leren van deze ervaringen met hoop op een betere situatie in de toekomst.

Zin in meer over dit thema: u bent van harte uitgenodigd op het Avondcongres Dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond, op donderdag 8 november ’18 in Brussel. Inschrijven kan tot 25 oktober ’18.

 

DEC communityEventsWhat's new?

Avondcongres over dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond

Tot op heden is een afname van de Mini Mental State Examination (MMSE) vereist in kader van terugbetaling van medicatie voor dementie. Zowel internationaal onderzoek als de dagelijkse praktijk leert echter dat de MMSE geen betrouwbare score geeft bij bepaalde groepen ouderen, zoals bijvoorbeeld laaggeletterde ouderen, ouderen met een vreemde moedertaal, ouderen van etnisch-culturele minderheden, … .

Daarbij weten we – uit internationaal wetenschappelijk onderzoek – dat de prevalentie van dementie 3 tot 4 keer hoger is bij ouderen met migratie-achtergrond.

We kunnen hieruit besluiten dat tot op heden de beslissing rond al dan niet terugbetaling van medicatie voor dementie op basis van MMSE vragen oproept voor een grote groep ouderen.

We willen graag het debat openen rond deze thematiek, met het Avondcongres Dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond, op donderdag 8 november ’18 in Brussel, waarbij wij u van harte uitnodigen. Inschrijven kan tot 25 oktober via deze link.

U vindt meer informatie in uitnodiging.

Afbeeldingsresultaat voor dementie diagnose MMSE

 

 

DEC communityEventsWhat's new?

Save the date : netwerkevent 20/9/’18 événement de réseautage

We nodigen u graag uit op ons tweede DiversElderlyCare netwerkevent over dementiezorg in een divers Brussel.

We hopen u te verwelkomen op donderdagnamiddag 20 september ’18 vanaf 13u30, op campus Bloemenhof, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel.

Noteer de datum alvast. Meer info over programma volgt nog.

Save the date! - NL

 

Nous avons l’honneur de vous inviter à notre deuxième événement de réseautage DiversElderlyCare pour les soins de la démence au sein de la diversité bruxelloise.

Nous espérons pouvoir vous accueillir jeudi après-midi le 20 septembre ’18 à partir de 13h30, au campus Bloemenhof, Rue des Six Jetons 70, 1000 Bruxelles. Veuillez réserver la date. Toute info requise pour s’inscrire suivra plus tard.

Save the date! - FR

 

Noteer ook alvast : 8 november 2018 : Avondcongres rond dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond

Veuillez aussi noter : 8 novembre 2018 : Congrès du soir sur le diagnostic de démence chez les personnes âgées issues de l’immigration

 

Get inspiredWhat's new?

ENIEC meeting in Spanje – DiversElderlyCare was erbij

Van 11 tot 13 april ’18 is de jaarlijkse ENIEC meeting doorgegaan in Spanje. De conferentie ging door in de abdij van Heilige Harten van El Escorial en gaf een extra dimensie aan het centrale thema van de conferentie: ‘religie en spiritualiteit binnen zorg voor ouderen met migratie-achtergrond’.

Vanuit DiversElderlyCare hebben we bijgedragen aan een presentatie en workshop over plaats van religie in dementiebeleving bij en dementiezorg bij ouderen met migratie-achtergrond. Deze bijdrage is goed onthaald. Daarnaast zijn we blij met de feedback en de uitwisseling met de aanwezige experten vanuit de praktijk en het onderzoeksveld over de betekenis vancultuursensitieve zorg voor ouderen met migratie-achtergrond.

foto van ENIEC.

foto van ENIEC.

foto van ENIEC.